Zwroty i Reklamacje

Odstąpienie od Umowy

 

1. Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstąpienie od umowy jest możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Takie oświadczenie możesz przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: hotpotsklep@gmail.com.

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, zobowiązujesz się niezwłocznie odesłać produkt do naszego adresu: HOTPOTSKLEP, ul. Pogodna 4, 05-090 Rybie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której poinformowałeś nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia:

a. objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub osobę trzecią wskazaną przez Ciebie, inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, w której dostarczamy rzecz i jesteśmy zobowiązani do przeniesienia jej własności,

b. zawarcia umowy w przypadku treści cyfrowych.


4. Zachowanie terminu na odstąpienie od umowy jest związane z wysłaniem oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Po odstąpieniu od umowy, zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zachowujemy prawo do wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co zdarzy się wcześniej.

6. Pamiętaj, że niektóre umowy zawarte na odległość nie podlegają prawu odstąpienia, w szczególności umowy dotyczące:

a. rzeczy niestandardowej, wyprodukowanej na Twoje specjalne zamówienie lub dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb,

b. towarów podlegających szybkiemu psuciu lub krótkiemu terminowi przydatności,

c. produktów dostarczanych w zamkniętym opakowaniu, którego nie można otworzyć po dostarczeniu z uwagi na względy higieniczne lub ochronę zdrowia, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d. nośników z nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, a także oprogramowania komputerowego w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania po dostawie,

e. treści cyfrowych, które nie są zapisane na materiale materialnym i spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę.

 

 

Nieodebranie Przesyłki


7. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana z przyczyn z Twojej strony, masz dwie opcje do wyboru:

 

a. Ponowne wysłanie przesyłki, co wiąże się z ponowną opłatą za koszty dostawy,

b. Odstąpienie od umowy sprzedaży poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres hotpotsklep@gmail.com. W takim przypadku zwrócimy wartość zamówionych produktów, wyłączając koszty dostawy.


 

Reklamacje

 

8. W przypadku zakupionego u nas towaru o wadzie, masz prawo zgłosić reklamację zgodnie z rękojmią. Reklamacje najlepiej jest składać na adres e-mail: hotpotsklep@gmail.com .

9. W przypadku reklamacji, towar reklamowany powinien zostać odesłany na adres: ul. Pogodna 4, 05-090 Rybie.

10. W związku z wadą produktu, masz prawo żądać:

a. Wymiany towaru na produkt wolny od wad,

b. Usunięcia wady,

c. Obniżenia ceny,

d. Odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady.

    11. Nasza odpowiedzialność za wady towaru obowiązuje przez okres dwóch lat od daty wydania produktu.

    12. Reklamację można zgłaszać w ciągu roku od zauważenia wady, jednak termin ten nie może wygasnąć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

    13. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.