Skip to content
Cart
0 items

Aktualności

Our Store - Super Seller on Allegro in Selling Asian Cuisine Food Products!

by Hong Anh Nguyen Thi 29 Oct 2023

Asian cuisine is a real feast for the senses. Its variety of flavors, aromas and textures attracts culinary fans from all over the world. As the popularity of Asian dishes grows, so does the demand for food products that allow us to prepare these unique dishes at home. We can find many talented sellers on Allegro, and our store has been awarded the "Super Seller" title. Why is it worth paying attention to our products? Here are some reasons!

1. Wide Product Selection

As "Super Sellers on Allegro", we offer a wide selection of food products from Asian cuisine. You can find everything there, from popular ingredients like rice, noodles and soy sauce to more exotic items like dried shiitake mushrooms, curry pastes and nori sheets for sushi. It's a real paradise for foodies!

2. High Quality Products

As a new "Super Seller on Allegro", we realize that the quality of products is crucial. That's why we try to provide the highest quality products from renowned manufacturers. Thanks to this, you can be sure that your Asian dishes will taste as they should.

3. Knowledge and Accessibility

When you buy Asian food products from us, you have access to our knowledge and experience. We are happy to provide advice on the selection of ingredients, how to store them and how to prepare dishes. This is a great opportunity to develop your culinary skills.

4. Convenience of Online Shopping

Online shopping is convenient and allows you to save time and energy. You no longer have to run around stores looking for hard-to-find products. Everything you need is available in one place and orders are delivered straight to your door.

5. Diversity of Asian Cuisine

Asian cuisine is extremely diverse. That's why we strive to provide products that represent different regions and flavors of Asia. Whether you love spicy dishes from Thailand, the delicate flavors of Japan or the expressive flavors of China, you will find everything you need in our store.

Summary

We are proud that our store was honored with the title of "Super Seller on Allegro" in the category of sellers of Asian food products. If you are a lover of Asian cuisine and would like to enjoy its flavors in the comfort of your home, we are ready to help you with this. We offer a wide selection of products, high quality, knowledge and convenience of online shopping. This makes us real super sellers in selling Asian food products. That's why it's worth paying attention to us and discovering the culinary richness of Asia in your kitchen.

We encourage you to visit our store on Allegro and explore our wide range of Asian food products. We are ready to help you discover new flavors and culinary adventures...

You can find our store on Allegro here !

Thank you for visiting our website and enjoy your cooking!

Galeria Zdjęć

Mochi

Jak delikatne marzenia owinięte w miękkim ryżu, każdy kęs mochi szepcze tajemnice tradycji i smaku, łagodna harmonia prostoty i słodyczy.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Zarejestruj się, aby otrzymywać ekskluzywne aktualizacje, nowości i zniżki tylko dla poufnych

Social

Edit Option
Masz pytania?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions

Odstąpienie od Umowy

1. Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odstąpienie od umowy jest możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Takie oświadczenie możesz przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: hotpotsklep@gmail.com. 2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu, zobowiązujesz się niezwłocznie odesłać produkt do naszego adresu: HOTPOTSKLEP, ul. Pogodna 4, 05-090 Rybie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której poinformowałeś nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy. 3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia: a. objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub osobę trzecią wskazaną przez Ciebie, inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, w której dostarczamy rzecz i jesteśmy zobowiązani do przeniesienia jej własności, b. zawarcia umowy w przypadku treści cyfrowych. 4. Zachowanie terminu na odstąpienie od umowy jest związane z wysłaniem oświadczenia przed upływem tego terminu. 5. Po odstąpieniu od umowy, zobowiązujemy się do zwrotu wszystkich dokonanych przez Ciebie płatności, w tym kosztów dostawy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zachowujemy prawo do wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co zdarzy się wcześniej. 6. Pamiętaj, że niektóre umowy zawarte na odległość nie podlegają prawu odstąpienia, w szczególności umowy dotyczące: a. rzeczy niestandardowej, wyprodukowanej na Twoje specjalne zamówienie lub dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb, b. towarów podlegających szybkiemu psuciu lub krótkiemu terminowi przydatności, c. produktów dostarczanych w zamkniętym opakowaniu, którego nie można otworzyć po dostarczeniu z uwagi na względy higieniczne lub ochronę zdrowia, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, d. nośników z nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, a także oprogramowania komputerowego w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania po dostawie, e. treści cyfrowych, które nie są zapisane na materiale materialnym i spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy przez przedsiębiorcę.

Nieodebranie Przesyłki

7. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana z przyczyn z Twojej strony, masz dwie opcje do wyboru: a. Ponowne wysłanie przesyłki, co wiąże się z ponowną opłatą za koszty dostawy, b. Odstąpienie od umowy sprzedaży poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres hotpotsklep@gmail.com. W takim przypadku zwrócimy wartość zamówionych produktów, wyłączając koszty dostawy. Reklamacje 8. W przypadku zakupionego u nas towaru o wadzie, masz prawo zgłosić reklamację zgodnie z rękojmią. Reklamacje najlepiej jest składać na adres e-mail: hotpotsklep@gmail.com . 9. W przypadku reklamacji, towar reklamowany powinien zostać odesłany na adres: ul. Pogodna 4, 05-090 Rybie. 10. W związku z wadą produktu, masz prawo żądać: a. Wymiany towaru na produkt wolny od wad, b. Usunięcia wady, c. Obniżenia ceny, d. Odstąpienia od umowy w przypadku istotnej wady. 11. Nasza odpowiedzialność za wady towaru obowiązuje przez okres dwóch lat od daty wydania produktu. 12. Reklamację można zgłaszać w ciągu roku od zauważenia wady, jednak termin ten nie może wygasnąć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. 13. Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items